• Lyckopenningens försäljning bidrar till Synskadades Riksförbund
  • Smycket för lycka i livet!
  • Uppskattad gåva sedan år 1912

Lyckopenningen
– originalet sedan 1912

Ända sedan 1912 har Lyckopenningen varit en populär gåva, både att ge och att få. Och ännu 100 år efter starten är intäkterna från Lyckopenningen ett viktigt bidrag till Synskadades Riksförbunds arbete för att synskadade skall få en bättre tillvaro i samhället. Tanken med Lyckopenningen har alltså precis samma aktualitet i dag 100 år senare. Det är en värdefull gåva med en ovärderlig innebörd! Och för Synskadades Riksförbund ger den ett viktigt ekonomiskt tillskott i vår kamp för att ge synskadade jämlikhet och full delaktighet i vårt samhälle. Sedan 2022 så drivs Lyckopenningen av Hovjuvelerare Jos W Bohlins Guld Eftr AB, fortsatt i samma anda som tidigare och till förmån för Synskadades Riksförbund och deras arbete för att hjälpa synskadade.

En härlig gåva att ge och att få till dopet, konfirmationen, studenten, födelsedagen ellet till bästa vännen. Läs mer om Lyckopenningens historia

Lyckopenningen

En uppskattad gåva sedan år 1912