Telefon
08-39 90 70 

Halvdag 18/5 stänger 11.30

kl. 09.00-16.00

Lunch mån-fre
kl. 11.30-12.30

Mail:
info@lyckopenningen.se

Sortiment

Facebook

Lyckopenningen - en gåvotradition.

Samtidigt som Lyckopenningen är en uppskattad present är den ett bidrag till Synskadades Riksförbunds arbete. Ända sedan 1912 har Lyckopenningen varit en populär gåva, både att ge och att få.
   Bild på Lyckopenning

Det var en postmästare vid namn Holbøll, som i början av 1900-talet drabbades av en ögonsjukdom som gjorde honom temporärt blind. Under tiden fick han höra talas om ett barns födelse och sägs då ha önskat att alla barn skulle förskonas från vad han råkat ut för.
Postmästare Holbøll fick sin syn tillbaka, men han glömde aldrig den starka upplevelse han fick av att vara blind och de svårigheter det innebar. Han ville därför försöka hjälpa blindorganisationen med något som kunde hjälpa dem att sprida information om vad det innebär för svårigheter att vara blind.

Han kom då återigen att tänka på barnet han hörde talas om när han var blind och sa till sig själv "När om inte vid barnets vagga skänker man en tanke om lycka och välgång i livet?" Han skrev till blindföreningen och gav iden om en lyckoamulett att säljas av blindföreningen till nyblivna föräldrar.

De Blindas Förening i Sverige antog idén den 18 oktober 1912 och försäljningen började omgående. Det första året kom ungefär 10.000 kronor in på försäljningen vilket motsvarar en dryg halv miljon i dagens penningvärde. Pengarna delades så att 4/5 gick till De Blindas Förening och 1/5 till Barnmorskornas understödskassa för deras medhjälp att sälja Lyckopenningen på BB. Än idag stödjer Lyckopenningen barnmorskorna genom att dela ut stipendier för vidareutbildning och forskning inom spädbarnsvården; här kan du läsa exempel på vad Lyckopenningen givit stöd till.

Och ännu 100 år efter starten är intäkterna från Lyckopenningen ett viktigt bidrag till Synskadades Riksförbunds arbete för att synskadade skall få en bättre tillvaro i samhället.
Tanken med Lyckopenningen har alltså precis samma aktualitet i dag 100 år senare. Det är en värdefull gåva med en ovärderlig innebörd! Och för Synskadades Riksförbund ger den ett viktigt ekonomiskt tillskott i vår kamp för att ge synskadade jämlikhet och full delaktighet i vårt samhälle.

Lyckopenningen ges från generation till generation och nu kan även du föra denna fina tradition vidare.


SRF´s logga

 

Telefon 08-39 90 70 mån-fre 09.00-16.00
E-post info@lyckopenningen.se

© Lyckopenningen.

90-konto
Lyckopenningen